O Kancelarii

 

Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Marty Szafer świadczy fachową obsługę prawną firmom i osobom fizycznym. Jesteśmy zawsze otwarci na Państwa problemy i pytania. Działamy kreatywnie i staramy się zawsze znaleźć optymalne dla klienta rozwiązanie. Naszym priorytetem jest dostarczanie usług prawnych najwyższej jakości.

 

Dzięki współpracy z AMS Consulting Biuro Rachunkowo-doradcze świadczymy kompleksową obsługę prawno-księgową.

 

Zaufaj profesjonalnej kancelarii z Poznania.

 

Skorzystaj z usług doświadczonego radcy prawnego - Nasza kancelaria, świadczy usługi m.in. w zakresie: odszkodowań, rejestracji spółek oraz oddziałów, zakładaniu działalności gospodarczych, przygotowaniu i rejestracji zmian, przygotowaniu i opiniowaniu projektów zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek, przygotowaniu i opiniowaniu aktów korporacyjnych (statuty, umowy spółek), sprawach rozwodowych, separacjach, alimentach, podziałach majątku, zaprzeczeniu i ustaleniu ojcostwa, sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, regulowaniu kontaktów z dzieckiem, także w wymiarze międzynarodowym. Więcej informacji w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy.

 

Usługi

Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zapewniamy wszechstronne wsparcie w szerokim zakresie wielu spraw na poradach prawnych począwszy, a na reprezentacji przed sądem skończywszy.

 

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie w umowie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.)

Dla Klientów indywidualnych

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie pism, umów i innych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.

Dla Klientów biznesowych

 • bieżąca, stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • doradztwo prawne,
 • rejestrowanie spółek i innych form działalności gospodarczej,
 • windykacja wierzytelności.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • współwłasność,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • dochodzenie roszczeń ( o zapłatę, o nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązań umownych, z tytułu rękojmi za wady rzeczy, o zapłatę kar umownych, z umów przedwstępnych, itp.),
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • służebność przesyłu,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • zastępstwo procesowe,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo gospodarcze

 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • windykacja roszczeń,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo pracy

 • opracowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację
 • alimenty,
 • podział majątku,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • regulowanie kontaktów z dzieckiem, także w wymiarze międzynarodowym.
   

Prawo spadkowe

 • spadki,
 • zachowek,
 • dział i odrzucenie spadku,
 • sporządzenie testamentu,
 • długi spadkowe,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

 

Prawo handlowe

 • rejestracja spółek oraz oddziałów,
 • przygotowanie i rejestracja zmian,
 • przekształcenia, łączenie, podział, likwidacja spółek
 • przygotowanie i opiniowanie aktów korporacyjnych (statuty, umowy spółek),
 • przygotowanie i opiniowanie projektów zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń w trybie powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał.
   

Mediacje

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone miedzy stronami sporu przez osobę trzecią – mediatora, celem doprowadzania do ugodowego załatwienia sporu.

 

Radca Prawny Mata Szafer jest wpisana na LISTĘ  MEDIATORÓW OŚRODKA MEDIACJI PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU.

 

Kancelaria przeprowadza mediacje z następujących dziedzin:

 

 • MEDIACJE CYWILNE dotyczą spraw uwzględnianych przez kodeks cywilny. Większość konfliktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to właśnie konflikty o charakterze cywilnym.
 • MEDIACJE RODZINNE to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktów z bliskimi. Szczególnie zalecane są rozwodzącym się małżonkom, którym zależy nie tylko  na satysfakcjonującym podziale majątku, lecz również – a nawet przede wszystkim – na dobru dzieci. Ustalenie planu wychowawczego oraz zasad utrzymywania kontaktu to coś, co powinno być najważniejszym punktem dla każdego rodzica. Mediacje rodzinne ułatwiają prawidłowe zadbanie o te kwestie.
 • MEDIACJE GOSPODARCZE są doskonałą propozycją dla firm, biznesmenów, osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Profesjonalny mediator gospodarczy nie tylko pomoże rozwiązać konflikty biznesowe, lecz także ułatwi zakończenie sporu w taki sposób, aby nie oznaczało to jednocześnie zakończenia współpracy lub dobrych stosunków służbowych. Dla firm dbających o własny wizerunek mediacje gospodarcze są również świetną decyzją PR-ową.

Rozwody i alimenty

Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie prawne w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych, podejmujemy się mediacji, reprezentujemy w sprawach przed sądem. Zajmujemy się sprawami o:

 

 • rozwód, separację
 • alimenty,
 • podział majątku,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej,
 • regulowanie kontaktów z dzieckiem, także w wymiarze międzynarodowym.

 

Oraz wieloma innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Kancelarii celem poznania większej ilości szczegółów.

Kontakt

Kancelaria Prawna Radca Prawny Marta Szafer

& AMS Consulting Biuro Rachunkowo-Doradcze Andrzej Szafer

 

ul. Wrocławska 5/3, 61-838 Poznań

ul. H. Kowalówki 4, 61-695 Poznań

 

tel. 607 342 967,

tel. 607 579 115,

tel. 691 097 072,

e-mail: biuro@radca-prawny-poznan.pl

 

NIP 972-083-78-77

Regon 300948439